Coaching

De naam, ‘Coaching by Sophie’, zegt het eigenlijk al, want het is ook écht coaching by Sophie. Want alhoewel een coachtraject natuurlijk bepaalde kaders heeft, neemt ook een coach zichzelf in elk traject weer mee. En de ene coach is de andere niet, om het maar even zo te zeggen. Voor een coachtraject is het belangrijk dat er een gevoel van een 'klik' is. Dan is er meer mogelijk en dat leidt over het algemeen tot een beter resultaat. Een (gratis en vrijblijvend) kennismakingsgesprek kan helpen om te kijken of deze 'match' er is.

De manier waarop ik coach is gericht op bewustwording van je eigen gedachten, emoties en handelen (zie ook onder ‘Welkom’). Het gaat dan vooral over het gaan doorzien van jouw ‘perceptie’ van de wereld waarin je leeft. Je zal ontdekken dat die perceptie vaak enorm gekleurd is en dat het juist díe ‘kleuring’ is waar je behoorlijk last van kunt hebben. Dat is natuurlijk vervelend, maar het goede nieuws is dat je er zelf iets aan kan doen, en dan ook écht!

Een ander belangrijk sleutelwoord in mijn werkwijze is ‘gelijkwaardigheid’. Het is niet zo dat ik jou als coach ga vertellen hoe jij je leven moet leiden of hoe jij jouw eventuele ‘problemen’ op moet lossen. Ik sta naast jou en ga samen met jou kijken naar waar jouw eventuele belemmeringen zitten, die voorkomen dat je het leven leidt dat je eigenlijk graag zou willen leiden of waardoor je je soms geblokkeerd voelt.

Daarnaast ben ik in mijn werk als coach zeer geïnspireerd door het PRI gedachtengoed. PRI, oftewel Past Reality Integration is ontwikkeld door de psychologe Ingeborg Bosch, die inmiddels 5 boeken op haar naam heeft staan. PRI is een praktische methode, die concrete handvatten biedt, waarmee je zelf direct aan de slag kunt en waarbij over het algemeen al snel resultaat kan worden geboekt wordt.

Concrete informatie over de coachgesprekken, vind je hier.
  • Always believe that something wonderful is about to happen.
  • Create a life that feels good on the inside, not one that just looks good on the outside.
  • Never let your fear decide your future.
  • You know all those things you've always wanted to do? You should go do them.
  • At this very moment, life is perfect.
  • If you're always racing to the next moment, what happens to the one you're in?
  • Kindness is for free.